Vademecum pracownika: o czym powinieneś wiedzieć podpisując umowę o pracę?

Na początku dorosłego życia zawsze nadchodzi taka chwila, gdy wkracza się na ścieżkę zawodową wcielając się w rolę pracownika albo pracodawcy. Zawierając umowę o pracę podpisującym zależy na tym, aby cały proces był przeprowadzony bezproblemowo i w zgodzie z przepisami. W razie jakichkolwiek wątpliwości w związku z zapisami umowy warto skorzystać z pomocy kogoś posiadającego kompetencje z dziedziny prawa pracy. Wpisując w wyszukiwarce internetowej hasła adwokat prawo pracy Gdańsk, Warszawa czy Kraków można z łatwością znaleźć sporo takich osób. Jakie są główne zasady, o jakich powinieneś pamiętać chcąc podpisać umowę o pracę?

Jakie są rodzaje umowy o pracę?

Prawo pracy rozróżnia 3 różne typy umów o pracę. Są to: umowa na okres próbny, umowa na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony. Pierwsza, zazwyczaj zawierana jest z nowymi pracownikami, w sytuacji gdy ich umiejętności nie są jeszcze znane pracodawcy. Według zasad okres obowiązywania tej umowy to 3 miesiące, jednak zdarza się, że jest on skrócony, o ile przełożony się na to zdecyduje. Niekiedy stosuje się ją także dla osób, które są już zatrudnione w tej samej firmie, ale zmienia się ich stanowisko i niezbędna okazuje się ponowna ocena ich kwalifikacji. Drugim wariantem jest umowa na czas określony. Całkowity okres zatrudnienia w przypadku tej umowy nie może być dłuższy niż 33 miesiące, natomiast maksymalna liczba zawieranych umów na czas określony wynosi 3. Najlepszą opcją z punktu widzenia osoby zatrudnianej jest umowa na czas nieokreślony, jest to opcja, która w największym stopniu chroni pracownika. Jej rozwiązanie bez przestrzegania ustalonego okresu wypowiedzenia jest dość trudne i zdarza się wyłącznie w określonych przypadkach, przez co daje pracownikowi poczucie stabilnego zatrudnienia.

Jakie zapisy muszą znaleźć się w umowie o pracę?

W każdej umowie o pracę koniecznie musi znaleźć się informacja o rodzaju umowy oraz dacie jej zawarcia, stronach umowy oraz warunkach pracy i płacy. Szczególnie istotny jest ostatni punkt, który precyzyjnie określa stanowisko oraz zadania zatrudnianej osoby. Ważne jest również podanie miejsca wykonywania pracy i jego konkretnego adresu. Najważniejszym punktem każdej umowy o pracę jest jednak wpis określający wysokość zapłaty za wykonywaną pracę oraz wymiaru czasu pracy. Według aktualnych przepisów wynagrodzenie oferowane pracownikowi powinno zostać podane w stawce godzinowej albo miesięcznej, która w obu przypadkach musi wynosić co najmniej tyle, ile kwota aktualnego wynagrodzenia minimalnego (w 2021 roku była to kwota 2800 złotych brutto za miesiąc i 18,30 złotych za godzinę). Ostatnim punktem jest ustalenie wymiaru czasu pracy, który mówi o tym,, w jakim wymiarze dobowym pracownik będzie zatrudniony, czy ma być to cały etat, czy tylko jego część.