Błędy medyczne – co warto wiedzieć nim pójdziesz do sądu

Świadomość społeczeństwa w XXI wieku znacząco poprawiła się na rozmaitych polach, z których najważniejszym pozostaje nasze zdrowie. Nierozerwalnie związane z tym jest jest możliwość wystąpienia błędów medycznych. Warto wiedzieć, jak możemy przeprowadzić odpowiednią sprawę w sądzie.

Błąd medyczny a lekarski – czy to taka sama sytuacja?

Powszechnie określenie „błąd medyczny” oraz „błąd lekarski” uznawane są za tożsame. Jednak to pierwsze jest pojęciem szerszym z uwagi na to, że obejmuje błędy całego personelu medycznego. Przez błąd medyczny rozumiemy działanie niezgodne z procedurami dotyczącymi różnych aspektów opieki zdrowotnej . Błąd lekarski w sposób bezsprzeczny wskazuje, że jego wykonawcą był lekarz.

W przypadku odsuniętego w czasie skutku negatywnego bierze się pod uwagę szerzj rozpatrywany bląd medyczny . Nie zawsze działania są widoczne w trakcie czy bezpośrednio po zakończeniu leczenia. Warto więc zapoznać się z terminami, po których nasze roszczenia nie będą zasadne z uwagi na przedawnienie. Terminy te określa kodeks cywilny, jednocześnie wskazując, że obowiązują one od dnia, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że przepisy mówią, że termin przedawnienia nie może być dłuższy niż 10 lat od daty zdarzenia wywołującego szkodę. Z kolei jeśli sprawa dotyczy małoletniego, prawo wskazuje, że przedawnienie roszczeń nie może nastąpić wcześniej niż dwa lata po uzyskaniu przez niego pełnoletności.

Skorzystaj z pomocy adwokata wyspecjalizowanego w tej tematyce!

Można dochodzić odszodowań ze błędy lekarskie lb medyczne na własną, rękę, jednak jest to jeden z najtrudniejszych obszarów z pogranicza prawa i medycyny . Warto więc zwrócić się do prawnika specjalizującego się w tej tematyce. nie jest kłopotem znalezienie kogoś z dużym doświadczeniem w prowadzeniu takich spraw, wystarczy wprowadzić do wyszukiwarki frazę „odszkodowania Kraków, „prawnik Sochaczew” czy „kancelaria prawna Ostrołęka”. Osoba z odpowiednią wiedzą przygotuje dla nas pismo procesowe na podstawie analizy sytuacji i umiejscowi ją odpowiednio w ustawodawstwie. Pełnomocnictwo udzielone osobie z palestry otworzy również dostęp do dokumentacji medycznej, którą szpitale niechętnie udostępniają byłym pacjentom i ich rodzinom.